Odpadní plasty

DRCENÍ

Drcení, mletí odpadních materiálů umožňuje jejich další zpracování, resp. využití, eventuálně pouhé zmenšení objemu vstupních hmot. Podle druhu materiálu a požadavku zákazníka na hrubé nebo jemné nadrcení jsou zvoleny různé typy zařízení. 

 Příklady vstupních materiálů:  

  • vytříděné složky směsných nebo komunálních odpadů,
  • plasty, plastové folie, dřevo, papír, textil, polystyren,
  • kabely,
  • pneumatiky (z osobních i nákladních automobilů),
  • strusky z tavení hořčíkových slitin. 

SEPARACE

Jedná se o vzájemné oddělování či rozdělování různých odpadních materiálů, látek či hmot, na základě jejich fyzikálních vlastností, pro následné druhotné využití oddělených materiálů nebo složek.

 Firma několik let provozovala rozdružovací gravitační linku na oddělení barevných kovů z kabelové drtě. Dosahovaná výtěžnost barevných kovů se přibližovala k 100 % objemu kovů v kabelové drti a dosahované tříděné množství kabelové drtě se pohybovalo mezi 400 – 800 kg/hod.

 Zařízení lze využít i pro třídění (oddělování) jiných druhů materiálů. Po rozdružování kabelové drtě, oddělení zbytkových kovů od plastů, je možné následné druhotné využití jak barevných kovů, tak i směsných plastů.

Pokud zájemce nevlastní potřebné zařízení na zpracování směsných plastů, je možné plastovou směsnou drť mokrou cestou rozdělit na složky PE a PVC.

 Příklady způsobů (forem, druhů, typů) separace: 

  • separace barevných kovů z kabelové drtě – rozdružování kabelové drtě,
  • oddělování PE a PVC (mokrá i suchá separace),
  • separace magnetických kovů,
  • elektrodynamická separace barevných kovů,
  • třídění nejrůznějších druhů materiálů na jednotlivé frakce.

SUŠENÍ

Bubnové sušárny, sušící sila jsou určeny pro sušení kusových materiálů.

Bubnové sušičky jsou zpravidla instalovány do linky sestavené ze zařízení, která zajišťují kontinuální přísun sušených materiálů a ze zařízení pro kontinuální odběr pro další zpracování. 

 VYTLAČOVÁNÍ

V roce 2002 firma vyvinula zařízení na zpracování směsných plastů a po jeho zprovoznění jej přihlásila na Úřadu průmyslového vlastnictví. V roce 2008 byl firmě na základě přihlášky vynálezu udělen patent. Zařízení plně vyhovuje potřebám zpracovat směsné plasty, které nelze oddělit na jednodruhové složky a umožňuje dodávat na trh, pro drobné stavebníky, certifikované plastové výrobky, které splňují potřebné parametry pro stavební prvky (provedeno TAZUS Praha – pobočka České Budějovice). Jedná se o zámkové dlažby, obrubníky, polovegetační zatravňovací tvárnice, aj.