Kaly ČOV

V souvislosti s dnes již platnou legislativou v rámci ČR a EU a navazující Vyhláškou č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, jsme se od roku 2015 podrobně věnovali této problematice a námi dodávané technologie jsme připravili na úpravu a využití tohoto typu odpadu.

Jednotlivé postupy byly podrobeny rozsáhlým laboratorním testům a následně i certifikaci ISO 9001 a 14001. Výsledkem je certifikace technologie, certifikace výstupního materiálu a podání patentu na ÚPV Praha. Dnes můžeme zákazníkům nabídnout dva možné postupy úprav a využití těchto odpadů až na úroveň konečného výrobku. Oba způsoby jsou otestované, certifikované a za patentované. Jedná se o možnosti úpravy a následné využití odpadních kalů jako paliva nebo pěstebního substrátu.

Obě možnosti uvedených úprav je možné provádět na našich technologiích, které byly upraveny pro dosažení požadovaného výstupního produktu. S ohledem na produkci čistíren odpadních vod jsme technologie schopni nabídnout v odpovídajícím rozsahu, tj. 1 – 20 tun / hod na výstupu po úpravě.

Výstupní materiál jsme schopni pro oblast energetiky dále upravovat do formy briket, pelet.

Substrát můžeme obohatit dle požadavku koncového zákazníka, např. o NPK, až do podoby speciálních substrátů nebo organo-minerálních hnojiv. Výstupem může být sypná směs nebo hnojivové pelety.

Další možností využití naší technologie je pouze úprava vstupujících kalů ČOV a následné použití dle platných legislativních předpisů. Bez následné produkce výše uvedených výrobků.